Sierpc - informacje


17.788
mieszkańców Sierpca
8.426
mężczyzn
9.362
kobiet

2.550
w wieku przedprodukcyjnym

10.915
w wieku produkcyjnym

4.323
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

47
zawarto małżeństw

138
urodzeń

241
zgonów

-103
przyrost naturalny
miasto Sierpc
dochody

85.841.080
wydatki

84.361.856
struktura wydatków Sierpca

37.526
0,044%
Rolnictwo i łowiectwo

4.930.625
5,845%
Transport i łączność

6.757.966
8,011%
Administracja publiczna

1.922.733
2,279%
Gospodarka mieszkaniowa

136.520
0,162%
Działalność usługowa

156.486
0,185%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

740.583
0,878%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

53.819
0,064%
Obsługa długu publicznego

4.117
0,005%
Różne rozliczenia

23.231.444
27,538%
Oświata i wychowanie

514.969
0,610%
Ochrona zdrowia

5.459.353
6,471%
Pomoc społeczna

3.400
0,004%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.628.101
1,930%
Edukacyjna opieka wychowawcza

8.210.699
9,733%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.360.572
2,798%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.046.393
2,426%
Kultura fizyczna i sport

26.166.554
31,017%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-05-21 13:58
REKLAMA
pogoda Sierpc
14.4°C
wschód słońca: 04:34
zachód słońca: 20:41
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Sierpcu